Publicerad 10 juni 2021

Informationsspecifikationer

Här publiceras aktuella informationsspecifikationer. Observera att det är den senast gällande versionen som görs tillgänglig här. Om du söker en tidigare version av en informationsspecifikation så får du kontakta SKR om detta. Alla kvalitetsregister har inte någon informationsspecifikation att publicera. Några register publicerar informationsspecifikation under utveckling för att tidigt göra tillgängligt de delar som är färdiga.

Informationsansvarig

  • Staffan Winter
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.