Publicerad 15 september 2021

Så kan cancervården följas upp genom de nationella kvalitetsregistren

En ny rapport från Regionala cancercentrum (RCC) visar att det finns goda förutsättningar att utveckla uppföljning och förbättring av cancervården med stöd av kvalitetsregistren.

Rapporten innehåller rekommendationer om hur kvalitetsindikatorer fortsatt kan utvecklas och hur samarbetet mellan vårdprogram- och kvalitetsregistergrupper ytterligare kan förstärkas.

RCC i samverkan har i uppdrag att arbeta för att de nationella vårdprogrammen och kvalitet inom cancervården i än större utsträckning kan följas upp genom de nationella kvalitetsregistren.

Läs mer om rapporten på RCC:s webb

Kontakt

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.