Publicerad 17 november 2021

Patientrapporterade mått - insamling och ansvar

Patientrapporterade mått samlas in inom hälso- och sjukvården för att få kunskap om hur patienterna själva upplever sin hälsosituation och den givna vården. Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har tagit fram en publikation som beskriver juridiska, medicinska och etiska överväganden om tydliggöra ansvaret vid insamling av patientrapporterade mått.

Patientrapporterade mått samlas i nuläget in av kvalitetsregister samt av regioner och deras privata vårdutförare. Dock pekar juridiska, medicinska och etiska skäl på att det är regioner och deras privata vårdutförare som bör vara huvudansvariga för insamling av patientrapporterade mått och att kvalitetsregister bör vara sekundära konsumenter.

I några undantagsfall är det dock lämpligare att kvalitetsregister är primära avsändare och mottagare av patientrapporterade mått, till exempel när en privat vårdgivare upphör med sin verksamhet och fortsatt uppföljning av medicinska åtgärder och resultat rörande en patient för kvalitetssäkringsändamål är angeläget.

För att uppmärksamma berörda aktörer på behovet av att tydliggöra ansvaret vid insamling av patientrapporterade mått, har Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister tagit fram publikationen "Patientrapporterade mått - insamling och ansvar" som beskriver juridiska, medicinska och etiska överväganden i frågan.

Publikationen beskriver också de patientrapporterade måtten PROM och PREM, varför och hur de samlas in samt hur de används.

Patientrapporterade mått - insamling och ansvar (PDF) Pdf, 448 kB.

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.