Publicerad 9 juni 2021

Internationell konferens om hälsa, vård och omsorg - skicka in ditt bidrag

Den 30 mars - 1 april 2022 äger den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum i Göteborg. Konferensen är en mötesplats för forskare, experter, verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare, med det gemensamma målet att utveckla och förbättra vård och omsorg.

Skicka in förslag

Från och med den 22 juni 2021 finns möjlighet att skicka in förslag på ämnen att ta upp. Det kan antingen handla om en föreläsning eller om att presentera sitt bidrag på en poster/affisch.

Teman

De teman som redan nu är fastlagda för konferensen är:

  • Quality Cost Value - kvalitet, kostnader och värde
  • Safety - tillit och säkerhet
  • Person and Family Centered Care - person- och familjecentrerad vård
  • Population and Public Health - hälsa i befolkningen
  • Building Capability and Leadership - utveckla förmåga att leda utveckling
    Improvement Methods - förbättringsmetoder

Ytterligare teman kommer att läggas fast efterhand. Ett preliminärt program beräknas kunna presenteras i november 2021.

Läs vidare

Information om konferensen på skr.se

Konferensens internationella webbsida

Kontakt

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.