5 maj 2022 kl. 09.00-16.00

Kvalitetsregisterkonferens för forskning 2022 - anmäl dig nu!

Den 5 maj 2022 genomförs den årliga konferensen ”Kvalitetsregister för forskning”. Den arrangeras i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten. Anmäl dig redan nu!

Anmälan

Kontakt

Kontakta SKR