5 maj 2022 kl. 00.00-00.00

Konferens: Kvalitetsregister för forskning 2022

Den 5 maj nästa år genomförs den årliga konferensen ”Kvalitetsregister för forskning”. Den arrangeras i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten. Reservera dagen redan nu!

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset