30 mars 2022 till 1 april 2022 kl. 14.00-15.00

Internationell konferens om hälsa, vård och omsorg i Göteborg 2022

Den 30 mars - 1 april 2022 äger den internationella vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare rum i Göteborg. Målet med konferensen är att bidra till utveckling av hälso- och sjukvård och omsorg, i Sverige och internationellt.

Konferensen är en mötesplats för forskare, experter, verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare, patienter och närstående, med det gemensamma målet att utveckla och förbättra vård och omsorg. SKR är konferensens svenska partner och lokal arrangör tillsammans med Västra Götalandsregionen, Region Kronoberg och Region Jönköpings län.

Anmälan till konferensen

Anmälan till konferensen har öppnat på den internationella webbsidan. Deltagare från Sverige får rabatt på konferensavgifterna.

Mer information och anmälan

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset