Publicerad 1 februari 2021

Sköldskörtelcancer

Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Sköldskörtelcancer, tyreoideacancer, är den vanligaste cancerformen i endokrina körtlar. Incidensen har under lång tid legat på ungefär 4 fall på 100 000 per år.

Prognosen varierar mellan olika tumörtyper. Ett genomgående problem när det gäller utvärdering av optimal handläggning av sköldskörtelcancer är att det saknas välgjorda randomiserade studier där olika behandlingar jämförts. Oklarheter finns därför om kirurgins omfattning, om vem som bör erbjudas radiojodbehandling och så vidare.

En nationell arbetsgrupp har nu tagit fram ett Nationellt vårdprogram för behandling av sköldskörtelcancer. Syftet med ett nationellt register är att fortlöpande följa upp och utvärdera behandlingsresultaten när riktlinjerna i vårdprogrammet tillämpas.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer