Publicerad 1 februari 2021

Korsbandsskada

Svenska Korsbandsregistret

Registerkategori: Rörelseorganens sjukdomar

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Främre korsbandsskada är en allvarlig knäskada som ofta drabbar unga patienter. Denna skada leder ofta till tidig knäartros. Det finns många operationsmetoder för att behandla skadan men kunskaperna om enskilda metoder är dåliga.

Syftet med registret är att kunna värdera resultaten av de olika kirurgiska metoderna på ett tidigt stadium och därmed optimera behandlingen för de skadade individerna.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

Svenska Korsbandsregistret