Publicerad 1 februari 2021

Korsbandsskador

Svenska Korsbandsregistret

Registerkategori: Rörelseorganens sjukdomar

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Karolinska Universitetssjukhuset

Främre korsbandsskador är allvarliga knäskador som ofta drabbar unga aktiva patienter, men även äldre patienter vid exempelvis skidåkning. Det finns alternativa metoder för att behandla dessa skador men kunskaperna om enskilda metoder är dåliga.

Syftet med registret är att kunna värdera resultaten av olika behandlingsmetoder, såväl operativa såsom icke-operativa och därmed optimera behandlingen av patienterna.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

Svenska Korsbandsregistret