Publicerad 28 januari 2021

Förmaksflimmer

Nationellt Kvalitetsregister för Atrialt flimmer (AuriculA)

Registerkategori: Hjärt- och kärlsjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Uppsala

Förmaksflimmer (FF) är den vanligaste förekommande arytmin i Sverige, och finns hos cirka 300 000 personer.

Utvecklingen av behandlingsmetoder har varit mycket snabb under senare år. Fortfarande finns dock stora regionala skillnader och kvaliteten på behandling av patienter med förmaksflimmer kan förbättras och bli mera jämlik.

Registret erbjuder värdefull hjälp för att säkerställa att patienter med förmaksflimmer får optimal vård.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

AuriculA