Publicerad 10 december 2020

Barn- och ungdoms­psykiatri

Nationellt Kvalitetsregister för barn- och ungdomspsykiatri (Q-bup)

Registerkategori: Psykisk hälsa

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Stockholms läns sjukvårdsområde

Registret syftar till att bidra till bättre förutsättningar för systematisk verksamhetsutveckling inom bup genom att öka kunskapen om:

  • vilka patientgrupper bup möter och hur vårdprocesserna ser ut för dessa patienter
  • vilka bedömnings- och behandlingsåtgärder som vidtas för bup:s patienter och i vilken mån de överensstämmer med gällande riktlinjer
  • hur väl de insatser som huvudsakligen grundas på beprövad erfarenhet fungerar
  • hur väl evidensbaserade metoder fungerar när de tillämpas i den kliniska vardagen.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Q-bup