Publicerad 10 december 2020

Barnepilepsi

Svenska Barnepilepsiregistret (BEPQ)

Registerkategori: Barn och ungdomars hälsa

Certifieringsnivå: K

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Östergötland

Epilepsi är den vanligaste kroniska neurologiska sjukdomen och förekommer hos ungefär 0,6-0,7 procent av befolkningen. I Sverige har ca 10 000 barn (yngre än 18 år) epilepsi. Omkring 1 000 barn insjuknar varje år. För den medicinska vården av barn och ungdomar med epilepsi svarar barnneurologer och/eller barnläkare med särskild kunskap om och intresse för epilepsi.

Syftet med Svenska Barnepilepsiregistret (BEPQ) är att stärka och utveckla barnepilepsivården och att vården skall vara likvärdig över landet vad gäller tillgång på kunskap, utredning och behandling.

Målsättningen är att alla barn under 18 år med epilepsi skall finnas med i registret med uppgifter om genomförda undersökningar, givna behandlingars effekt och biverkningar samt sjukdomsförlopp vad gäller såväl förekomst av epilepsianfall, som påverkan på psykomotorisk utveckling och livskvalitet. Uppgifterna kan användas för kvalitetsuppföljning, förbättringsarbeten och som underlag för framtida forskning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

BEPQ