Publicerad 2 juni 2021

Patientinformation vid forskningsstudier

Här hittar du länkar och information som stöd för att utveckla studiespecifik patientinformation.

Om patientens samtycke i Patientlagen

Patienlagen syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning inom hälso- och sjukvårdsverksamhet, samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Kapitlel 4 beskriver reglerna kring samtycke.

Patientlag (2014:821), Sveriges Riksdag

Krav på information som ska lämnas till patienter och brukar före registrering

Det är ett viktigt lagkrav att varje patient inom den allmänna hälso- och sjukvården eller brukare i den kommunala hälso- och sjukvården får information före registrering i ett Nationellt Kvalitetsregister. Informationen ska vara tydlig och möjlig att ta till sig.

Stöd för information till patienter och brukare

Kontakt

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.