Publicerad 2 juni 2021

Industrisamverkan

Nationella Kvalitetsregister utgör en viktig kunskapskälla i samarbetet med industrin. Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister erbjuder stöd till register vid förfrågningar och diskussioner om samarbete med industrin.

Samverkan mellan industrin och kvalitetsregister bidrar till forskning, produkt- och tjänsteutveckling liksom till uppföljning av effekt, patientsäkerhet och introduktion av såväl medicin-, bio- och laboratorietekniska produkter och tjänster som läkemedel.

Antalet förfrågningar om datauttag har ökat över tid, liksom industrins intresse för att samverka med de Nationella Kvalitetsregistren. Det tyder på en bättre tillgång till och användning av data för forsknings- och innovationsändamål.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Swedish Medtech, SwedenBio och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för samverkan kring kvalitetsregister. Överenskommelsen gäller från den 1 juli 2020 och tills vidare. Den ersätter den tidigare överenskommelsen från 2012.

Överenskommelse om samverkan mellan SKR och industrin om kvalitetsregister

Kontakt

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.