Publicerad 1 juni 2021

Industrisamverkan

Nationella Kvalitetsregister utgör en viktig kunskapskälla i samarbetet med industrin. Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister erbjuder stöd till register vid förfrågningar och diskussioner om samarbete med industrin. Intresset från industrin att samverka med de Nationella Kvalitetsregistren är stort. Antalet förfrågningar om datauttag ökar.

Överenskommelse om samverkan mellan SKR och industrin om kvalitetsregister

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Swedish Medtech, SwedenBio och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för samverkan kring kvalitetsregister.

Syftet med överenskommelsen är att ge bättre förutsättningar för användning av kvalitetsregister i samverkan med industrin. Detta genom att ge vägledning om etiska, juridiska och ekonomiska överväganden och skapa konsekventa och transparenta former för samverkan.

Överenskommelse med industrin

Ersättning för tjänster

Enligt överenskommelsen med industrin följer att de tjänster som industrin erhåller ska ersättas enligt självkostnadsprincipen. Drift och förvaltning av kvalitetsregister är att betrakta som del av ordinarie verksamhet och kan inte ersättas. Något utrymme för direkt sponsring eller donation från industrin till kvalitetsregister finns inte.

Del 7: Patienter

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.