Publicerad 1 juni 2021

6. Forskning och industrisamverkan

De Nationella Kvalitetsregistren utgör värdefulla källor för forskning och innovation. Tillsammans med andra register kan de data som finns i kvalitetsregistren besvara frågeställningar om kliniska resultat, hälsoekonomi och patientsäkerhet.

I femte delen av utbildningen kommer du att lära dig mer om:

  • Forskning
  • Industrisamverkan
Starta utbildningen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset