Publicerad 14 juni 2021

Lättläst information för patienter

Inom vården samlas fakta in om många patienter.
Då kan vi göra vården och omsorgen bättre.

Bakgrund

Det finns någonting som heter Nationella Kvalitetsregister.
Där samlar vi uppgifter om patienter som har olika sjukdomar eller diagnoser.
Uppgifterna handlar om hur patienterna mår.
Vi samlar också uppgifter om behandlingar. Vi vill veta hur bra patienterna blir av sin behandling.

Många vårdenheter i Sverige samlar in uppgifter till de Nationella Kvalitetsregistren.
En vårdenhet är till exempel en vårdcentral eller avdelning på ett sjukhus.
Vi kan jämföra vården på olika vårdenheter.
Vi kan också jämföra olika behandlingar och se vilka som är bäst.
Det gör vi för att alla patienter ska få de bästa behandlingarna.

Vi vill samla uppgifter om dig

Det är bra om det finns fakta om många patienter i registret.
Då kan vi vara mer säkra på att det vi kommer fram till är rätt.

Vi vill gärna samla uppgifter om din vård i registret.
Det förändrar inte den vård du får.
Men uppgifterna bidrar till att vården kan bli bättre i framtiden.
Det har många patienter stor nytta av.

Det är frivilligt att vara med i registret.
Om du inte vill vara med ska du säga till personalen på din vårdenhet.

Vi måste följa lagarna

När vi samlar in uppgifter till registret måste vi följa lagarna.
Lagarna heter dataskyddsförordningen och patientdatalagen.
Vi får samla uppgifter till registret för att det är bra för sjukvården och samhället.

Det här har vi uppgifterna till

 • Vi tar reda på vad vi behöver göra bättre i vården.
 • Vi samlar in statistik. Till exempel kan vi se hur många patienter
  som blev bättre av en behandling.
 • Vi forskar.

Uppgifterna om dig är hemliga

Det finns lagar som säger att uppgifterna i registret är hemliga.
Bara personer som har tillstånd får se dem.
De som ger dig vård får se dem, till exempel sjuksköterskor och läkare.
Vissa personer som arbetar med registret kan också få se dem.
När man gör statistik lägger man ihop uppgifter om många patienter.
Det går inte att se vilka människor statistiken handlar om.
När uppgifter i registret inte längre behövs tar vi bort dem.

Vi förvarar uppgifterna säkert

Vi skyddar uppgifterna.
Bara den personal som jobbar med registren får se uppgifterna.
Vi använder flera tekniska sätt att skydda uppgifterna.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att slippa att uppgifter om dig finns i registret.
 • Om du vill att vi tar bort någon uppgift om dig, så gör vi det.
 • Du har rätt att få veta vad som står om dig i registret.
 • Om något som står om dig är fel kan du få det rättat.
 • Om någon uppgift om dig fattas kan vi lägga till den.
 • Du har rätt att få veta vilka sjuksköterskor och läkare
  som har kunnat läsa uppgifter om dig.
 • Om de som har hand om uppgifterna bryter mot lagarna
  kan du klaga på det. Då ska felen rättas till.
 • I vissa fall kan du få skadestånd, alltså pengar som ersättning.

Så får du veta mer

Om du vill veta vilket register du är med i ska du fråga din vårdgivare. Det är den avdelning på ett sjukhus eller den vårdcentral som du besökt. Det kan också vara omsorg inom kommunen där du bor.

Alla Nationella Kvalitetsregister finns i en lista på den här webbplatsen.
Den listan hittar du här.

Alla registren har en ansvarig registerhållare som du kan kontakta om du har frågor.

Informationsansvarig

 • Ulrika Forsberg
  Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.