Publicerad 16 januari 2023

Tarmsvikt

Nominera ledamöter till den nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Nationellt programområde (NPO) mag- och tarmsjukdomar kommer att starta en nationell arbetsgrupp för tarmsvikt. NPO söker nu sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

 • Arbetsterapeut
 • Dietist
 • Kommunal hälso- och sjukvård, representant
 • Kvalitetsregister, representant
 • Patient- och närståendeföreträdare
 • Sjuksköterska
 • Specialistläkare
  • Allmänmedicin
  • Anestesi
  • Gastroenterologi
  • Kirurgi
  • Kärlkirurgi
  • Medicinsk diagnostik

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 222 kB.

Uppskattad arbetstid

För ordförande i arbetsgruppen bedöms arbetsinsatsen motsvara 10 procents arbetstid av en heltidstjänst, och 20 procent för övriga ledamöter.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 11 mars 2023.

Frågor

Maria Dahlström Roos, processledare i NPO mag- och tarmsjukdomar

maria.dahlstrom.roos@vgregion.se

Läs vidare