Publicerad 19 september 2023

Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom

Nominera ledamöter till den nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Uppdraget

Nationellt programområde (NPO) äldres hälsa och palliativ vård kommer att starta en nationell arbetsgrupp för kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom som utgår från tidigare arbete med sammanhållet och personcentrerat vårdförlopp. NPO söker nu sakkunniga att delta i arbetet för att komplettera gruppen. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 616 kB.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

  • Sakkunnig inom forskning och utbildning inom kognitiv svikt och demenssjukdomar
  • Representant från Svenskt demenscentrum

Uppskattad arbetstid

För ledamöter i arbetsgruppen bedöms arbetsinsatsen motsvara 5 procents arbetstid av en heltidstjänst.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 19 november 2023.

Frågor

Annika Friberg, processledare i NPO äldres hälsa och palliativ vård

annika.friberg@regionorebrolan.se

Läs vidare