Publicerad 27 augusti 2021

Nationell arbetsgrupp strukturerad vårdinformation

En nationell arbetsgrupp ska genomföra och koordinera aktiviteter som rör informationsstruktur och kodverk.

Uppdrag

 • genomföra och koordinera beslutade uppdrag
 • vara bollplank till Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) funktion för samordning och stöd
 • förse AU med relevant information.

Ledamöter och kontakt

Ordförande och kontaktperson

Kristin Schoug Bertilsson, SKR

kristin.bertilsson@skr.se

Ledamöter

 • Angela Friberg, informatiker, Region Örebro
 • Hanna Eliasson, informatiker, Region Örebro län
 • Sanna Åsberg, informationsarkitekt, informatiker, Region Östergötland
 • Helen Broberg, informatikarkitekt, Region Skåne
 • Tomas Vikdahl, verksamhetsutvecklare, digitalisering, Region Västerbotten
 • Mats Lööf, medicinsk rådgivare, Västra Götalandsregionen
 • Gertrude Petersson, informatiker, Västra Götalandsregionen
 • Viktoria Pettersson, informatiker, Västra Götalandsregionen
 • Jessica Rosenälv, informationsarkitekt, Region Stockholm
 • Elisabeth Blomstedt, informatiker, Region Stockholm
 • Henna Haapa Hybinette, informatiker, Region Stockholm
 • Lars Börjesson, informatiker, Arkitektfunktionen Inera

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård