Publicerad 2 augusti 2021

Arbetsutskott strukturerad vårdinformation

Arbetsutskottet utses av samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation och ska bestå av en representant från varje kundgrupp samt en representant från Inera. Utskottet leds av den samordnings- och stödfunktion på SKR som finns kopplad till samverkansgruppen.

Uppdrag

Arbetsutskottets uppdrag är att:

 • bereda underlag inför beslut av Nationell samverkansgrupp (NSG) strukturerad vårdinformation
 • förse NSG med relevant information
 • ta emot och hantera nya ärenden
 • bevaka pågående ärenden
 • bevaka pågående arbete hos andra aktörer inom området.

Ledamöter och kontakt

Ordförande och kontaktperson

Erika Ericsson, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

erika.ericsson@skr.se

Ledamöter

 • Hanna Broberg Danielsson, informatiker, Kundgrupp Cosmic, Region Kalmar
 • Anders Larsson, verksamhetsstrateg hälsoinformatik, Kundgrupp Sussa samverkan, Region Norrbotten
 • Mats Lööf, medicinsk rådgivare, Kundgrupp Millennium, Västra Götalandsregionen
 • Helen Broberg, informatikarkitekt, Kundgrupp Millennium, Region Skåne
 • Karolina Kobetski, informatiker, Kundgrupp Region Stockholm/Gotland
 • Viktor Jernelöv, chefsinformatiker, Inera
 • Arvid Thunholm, informationsarkitekt, Inera

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård