Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde markörbaserad journalgranskning

En arbetsgrupp ska ta fram en utvecklingsplan för markörbaserad journalgranskning, i syfte att stödja ett nationellt sammanhållet systematiskt förbättringsarbete.

Uppdrag

Arbetsgruppen ska ta fram en utvecklingsplan och en organisationsplan för hur markörbaserad journalgranskning (MJG) kan stödja och främja ett nationellt sammanhållet systematiskt förbättringsarbete. Uppdragstiden har förlängts på grund av covid-19-pandemin.

Utvecklingsplanen ska innehålla:

 • Organisering av MJG i förhållande till Kunskapsorganisationen och NSG Patientsäkerhet
 • Förvaltningsorganisation för MJG
 • Databas för MJG
 • Förslag på utveckling av MJG
 • Förslag på ansvarsfördelning för:
  • Utbildning i MJG
  • Analys och statistik av MJG-data
  • Rapporter
  • Regionala träffar om MJG

Aktuellt

Utvecklingsplanen planeras vara klar under 2021.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processtöd

Marga Brisman, läkare, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

marga.brisman@vgregion.se

Ordförande

Per Wiger, läkare, Sjukhusen i väster, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Anneli Roubert, verksamhetsutvecklare, Region Kronoberg, Södra sjukvårdsregionen
 • Marie Ekberg, läkare, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Charlotta Brunner, läkare, Region Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Nominering pågår, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Maja Fahlén, verksamhetsutvecklare, Region Gotland, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Marianne Nilsson, patientsamordnare, Region Jämtland Härjedalen, Norra sjukvårdsregionen

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård