Publicerad 12 mars 2024

Nationell samverkansgrupp data och analys

Samverkansgruppen har som uppdrag att stärka arbetet kring uppföljning, analys och kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården.

Uppdrag

 • Kraftsamla och stärka arbetet kring uppföljning, analys och kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården.
 • Säkra helhetssyn, strategisk inriktning, taktisk förflyttning och prioritering.
 • Utveckla ett mer modernt, sammanhållet och integrerat uppföljningssystem, för att möta upp mot ökat tryck på och behov av tillgång till relevanta data.
 • Säkra en bred helhetssyn på hur vårddatainsamlingar, kvalitetsregister och hälsodataregister motsvarar aktuella behov och hur dessa informationsförsörjs.
 • Nå ut med tydliga budskap och strategisk inriktning från regioner i samverkan, i syfte att skapa samsyn samt för att gå i takt med initiativ från staten.

Generellt uppdrag för nationella samverkansgrupper

Insatsområden

Översikt insatsområden NSG data och analys 2024 (PPTX) Powerpoint, 40 kB.

 • Automatiserad informationsförsörjning
 • Konsolidering centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA)
 • Konsolidering registerplattformar
 • Kvalitetsregisterdata – urval, ensning och tillgängliggörande
 • Nationell formulärsamling
 • Primärvårdskvalitet
 • Vårddata – urval, ensning och tillgängliggörande

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Teresa Tael, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

teresa.tael@skr.se

Ordförande

Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Dalarna, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Anna Granevärn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Härjedalen, Norra sjukvårdsregionen
 • Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Dalarna, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ann-Marie Schaffrath, digitaliseringsdirektör, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Annica Öhrn, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Jörgen Wenner, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Katarzyna Wikström, förvaltningschef, Socialkontoret, Skellefteå kommun
 • Tobias Dahlström, representant för ekonomidirektörsnätverket, ekonomidirektör, Region Dalarna
 • Helén Lundkvist Nymansson, chef för sektionen för data och analys, SKR

Adjungerad

 • Kristin Schoug Bertilsson, Nationell samverkansgrupp strukturerad vårdinformation, sektionen för data och analys, SKR
 • Anna Trinks, samordnare Nationella kvalitetsregister, sektionen för data och analys, SKR