Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde tandvårds-strama

Rekommendationer kring antibiotika i tandvården behöver uppdateras. Minskad förskrivning av antibiotika är en del i satsningen på patientsäkerhet i tandvården.

Uppdrag

Vid utformningen av rekommendationerna bör representanter från berörda specialiteter vara delaktiga, med en multidisciplinär förankring både inom och utanför odontologin. En dialog förs med Läkemedelsverket om att en arbetsgrupp kan påbörja revideringsarbetet av konsensusrekommendationerna under översyn av Läkemedelsverket.

Aktuellt

En uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen tas fram under 2021.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Bodil Lund, Universitetet i Bergen, Norge

bodil.lund@uib.no

Ordförande

Bodil Lund, Universitetet i Bergen, Norge

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård