Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde: patientsäkerhet i tandvården

En arbetsgrupp har genomfört ett pilotprojekt för patientsäkerhetsarbete, i samarbete med Nationell samverkansgrupp patientsäkerhet.

Uppdrag

Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram en övergripande handlingsplan inom tandvården för:

  • Patientmedverkan
  • Samverkan mellan olika vårdgivare
  • Riskanalys

Arbetet med handlingsplanen ska genomföras i respektive regions patientsäkerhetsarbete, med stöd av Nationell samverkansgrupp patientsäkerhet.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Ulf Söderström, Folktandvården Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen

ulf.soderstrom@regionvasterbotten.se

Ordförande

Ulf Söderström, Folktandvården Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård