Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde: kunskapsbehov i tandvården

En arbetsgrupp ska kartlägga tandvårdens behov av kunskapsstöd.

Uppdrag

För att förändringsarbete och kunskapsutveckling ska vara ändamålsenlig krävs att den baseras på vårdens egna behov och att flera parter engageras och samverkar.

Folktandvården Västra Götaland har i samarbete med Sahlgrenska akademin utvecklat en modell för kartläggning av tandvårdens kunskapsbehov. Denna modell kommer att användas för att beskriva behovet av nationella kunskapsstöd för tandvården. Det ska ske genom en enkätundersökning till Sveriges alla tandläkare och tandhygienister. Målet är att kunskapen når den enskilde vårdgivaren som utifrån tillgången till ny kunskap också ändrar sitt beteende. Vårdens eget behov styr då kunskapsutvecklingen. Detta ska genomföras när tio prioriterade områden är identifierade.

Aktuellt

Arbetet har pausats på grund av covid-19-pandemin.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Magnus Hakeberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ordförande

Magnus Hakeberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Pernilla Larsson Gran, Centrum för Oral Rehabilitering, Folktandvården Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Andreas Cederlund, Eastmaninstitutet, Folktandvården Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård