Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde erosionsskador

En arbetsgrupp ska ta fram ett förslag på klassificering av erosionsskador i tandvården. Den ska även utveckla registrering av erosioner i status- och riskvärderingssystem.

Uppdrag

En ändrad livsstil påverkar både allmän och oral hälsa. Erosionsskador är oftast kopplade till livsstil, framför allt konsumtion av sura drycker. Många barn och unga har relativt friska tänder, även om tandsjukdomar som exempelvis karies i hög grad är polariserad till vissa grupper av individer.

Arbetsgruppen ska ta fram ett förslag på klassificering av erosioner i en förenklad modell. Den ska även slutföra arbetet med att utveckla registrering av erosioner i status- och riskvärderingssystem, i samverkan med vårdgivare och journalleverantörer.

Aktuellt

En uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen håller på att tas fram.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Ulf Söderström, Folktandvården Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen

ulf.soderstrom@regionvasterbotten.se

Ordförande

Ulf Söderström, Folktandvården Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård