Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde tumbasartros

Tumbasartros är artros i leden mellan tummens mellanhandsben och handledsben. En arbetsgrupp ska ta fram ett nationellt vårdprogram för tumbasartros. Målet är att patienter ska få en god, jämlik och resurseffektiv vård.

Uppdrag

Arbetsgruppen ska:

  • ta fram kunskapsstöd i form av vårdprogram för omhändertagande av patienter med tumbasartros
  • göra en plan för nationell och regional implementering och uppföljning.

Arbetsgruppen består av allmänläkare, arbetsterapeuter, handkirurger, fysioterapeut, adjungerad representant från handkirurgiskt kvalitetsregister (HAKIR) samt patientrepresentanter.

Aktuellt

Arbetsgruppen startade sitt arbete i augusti 2020 och det beräknas vara avslutat i mars 2022.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Ann-Charlotte Lindström, arbetsterapeut, Närhälsan, Västra sjukvårdsregionen

ann-charlotte.lindstrom@vgregion.se

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård