Publicerad 7 februari 2022

Insatsområde ryggsmärta

Ryggsmärta är ett ofta invalidiserande tillstånd som berör en mycket stor del av befolkningen. Handläggning och vård av personer med ryggsmärta har uppenbara brister och är ojämlik inom både primär och specialistvård. En arbetsgrupp ska ta fram ett nationellt vårdprogram för ryggsmärta.

Uppdrag

Arbetsgruppen ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp, som ska skapa förutsättningar att ge patienter med ryggbesvär en god, jämlik och resurseffektiv vård. Vårdförloppet ska beskriva processen från första sjukvårdskontakt med behandling inom öppenvård till eventuell remiss för ryggkirurgisk behandling. Arbetsgruppen ska också göra en plan för nationell och regional implementering och uppföljning av vårdförloppet.

Aktuellt

Arbetsgruppen startar sitt arbete hösten 2021.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Ann-Charlotte Lindström, arbetsterapeut, Närhälsan, Västra sjukvårdsregionen

ann-charlotte.lindstrom@vgregion.se

Ordförande

Allan Abbott, fysioterapeut, fysiolog, Linköpings Universitetssjukhus, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Christian Simonsberg, specialistläkare psykiatri beroende och smärtlindring, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg, Västra sjukvårdsregionen
 • Gudrun Greim, specialistläkare allmänmedicin, Västra sjukvårdsregionen
 • Malin Forsbrand, fysioterapeut, Institutionen för Hälsa, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona, Södra sjukvårdsregionen
 • Marc Karlsson, sjukgymnast, Vårdcentralen Oxie, Södra sjukvårdsregionen
 • Mimmi Engström, kiropraktor, Nacka rehabcenter, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Per Ekman, överläkare ortopedi och ryggkirurgi, Södersjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Peter Försth, överläkare ortopedi och ryggkirurgi, Akademiska Sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Sammy Klaff, specialistläkare allmänmedicin, ortopedi och akutvård, Trädgårdstorgets vårdcentral, Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Steven J Linton, seniorprofessor psykolog och psykoterapeut, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Thomas Torstensson, fysioterapeut, Ryggkirurgisk mottagning Sundsvalls sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Tommy Olsson, patientrepresentant, Reumatikerförbundet, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Åsa Niper, specialistläkare allmänmedicin, Primärvården Hökarängen, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård