Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde: patientutbildning vid reumatiska sjukdomar

En arbetsgrupp ska ta fram övergripande underlag och modell för patientutbildning vid reumatisk sjukdom.

Uppdrag

Reumatiska sjukdomar är vanligen kroniska och kräver livslång uppföljning och behandling. Insjuknandet innebär ofta en akut livskris och även under det fortsatta sjukdomsförloppet finns tillfällen då livet förändras. För att kunna hantera en förändrad livssituation så bra som möjligt, både vid insjuknandet och på längre sikt, är det viktigt att personen är välinformerad.

Arbetsgruppen kommer att ta fram övergripande underlag och modell för patientutbildning som kan anpassas för olika tekniska lösningar, medier och till olika vårdenheter. Arbetet planeras starta under hösten 2021 och kommer att ske i nära samarbete med Reumatikerförbundet.

Mål

  • Sammanställa befintliga patientutbildningar kring reumatiska sjukdomar genom nationell och internationell omvärldsbevakning.
  • Utreda och definiera vad som ska ingå i patientutbildning inom reumatologin (behov hos patient och vårdgivare).
  • Ta fram övergripande underlag och modell för patientutbildning som kan anpassas för olika tekniska lösningar, medier och vårdenheter.

Aktuellt

Nomineringsprocessen för arbetsgruppens ledamöter pågår och arbetet planeras att starta under hösten 2021.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Malin Regardt, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

malin.regardt@sll.se

Ordförande

Åsa Lindkvist, fysioterapeut, Nacka rehabcenter, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

Nominering pågår.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård