Publicerad 10 mars 2023

Insatsområde ätstörningar

Ätstörningar omfattar flera diagnoser som bland annat anorexia, bulimi och hetsätning. Inom ätstörningsvården finns betydande skillnader när det gäller organisation och kvalitet mellan regioner och inom regioner.

Bakgrund

Ätstörningar är ett betydande folkhälsoproblem som drabbar unga människor, speciellt unga kvinnor på tröskeln till vuxenlivet. I Sverige lider uppskattningsvis 190 000 personer i åldrarna 15–60 år av en ätstörning, varav 147 000 är kvinnor och 43 000 är män. De senaste åren är ökningen av ätstörningar stor, och störst är den bland flickor i åldern 10-14 år. Det är färre pojkar och män som söker hjälp för sin ätstörning.

Inom ätstörningsvården finns betydande skillnader när det gäller organisation och kvalitet mellan regioner och inom regioner.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska ta fram ett vård- och insatsprogram (VIP) för ätstörningar.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Information kommer.