Publicerad 3 mars 2023

Insatsområde perioperativ vård av sköra äldre

Sköra multisjuka äldre upptar en allt större del av sjukvården, inte minst när det gäller slutenvården.

Bakgrund

Denna patientgrupp dyker upp i nästan alla vårdprocesser. Kunskapen växer kring hur man bäst ska ta hand om denna grupp. Ett rationellt sätt är att ta fram riktlinjer för denna grupp som övergripande gäller alla perioperativa processer istället för att i varje personcentrerat vårdförlopp ta upp särskilda hänsyn för denna grupp perioperativt.

Uppdrag

Preoperativ utredning, optimering, planering, val och genomförande av anestesi för sköra äldre liksom lämplig postoperativ vård.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Information kommer.