Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde subaraknoidalblödningar

Det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för stroke och TIA del 1 omfattar alla stroke inklusive spontana, icke-traumatiska subaraknoidalblödningar. Eftersom subaraknoidalblödningar särskiljer sig från övriga stroke, ska en arbetsgrupp utveckla detta område inom det befintliga vårdförloppet.

Uppdrag

Arbetet innebär att komplettera det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för stroke och TIA del 1 med:

 • Samtliga besluts-, utrednings- och informationspunkter avseende subaraknoidalblödning
 • Akut radiologisk utredning vid konstaterad subaraknoidalblödning
 • Behov av lumbalpunktion under utredningen av misstänkt subaraknoidalblödning
 • Eventuell akut behandling av patient med subaraknoidalblödning före överföring till neurokirurgisk- eller neurointensivvårdsenhet
 • I vilket skede, till vilken vårdnivå och med vilken övervakning som patienten förs över till vid konstaterad subaraknoidalblödning
 • Vilka graderingsskalor som om aktuellt bör användas vid subaraknoidalblödning

Aktuellt

Arbetsgruppen startar sitt arbete i april 2021 och beräknas avsluta det i november 2021.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Ola Winquist, hälso- och sjukvårdsstrateg, Södra sjukvårdsregionen

ola.winquist@skane.se

Ledamöter

 • Fredrik Ginstman, neurokirurg och neuroanestesiolog, Linköpings Universitetssjukhus, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Christina Sjöstrand, neurolog, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Magnus Kaijser, neuroradiolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Johan Moe, läns-radiolog, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Olof Lekholm, akutläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Christian Engvall, sjuksköterska med akutinriktning, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Helena Sjölin, sjuksköterska med ambulansinriktning, Örebro universitet, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Lars Rosengren, neurolog, laboratoriemedicinsk kompetens, likvor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Lena Ringstedt, patientrepresentant, Afasiföreningen

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård