Publicerad 30 augusti 2021

Insatsområde diagnostisk cancergenomik

DNA-sekvensering ger ökad precision vid diagnostik och behandling av cancer. En arbetsgrupp ska utarbeta nationella rekommendationer för klinisk implementering av storskalig DNA-sekvensering. Riktlinjerna kommer att vara viktiga för läkares kompetensutveckling och skall bidra till en mer jämlik vård för cancerpatienter.

Uppdrag

Arbetsgruppens uppdrag är att utforma evidensbaserade nationella riktlinjer för klinisk implementering av storskalig DNA-sekvensering inom cancerområdet. Riktlinjerna ska bland annat innehålla:

 • Rekommendationer för validering vid uppsättning av metoder
 • Rekommendationer om system för nationell kvalitetssäkring
 • Miniminivå för vilka analyser som i nuläget ska erbjudas alla svenska patienter med de vanligaste cancerformerna vid diagnostik och val av behandling
 • Ställningstagande till former för nationellt strukturerad uppföljning av vårdutfall
 • Förslag på nationell nivåstrukturering av högspecialiserade och/eller mycket kostsamma analyser

Arbetsgruppen ska också ta ställning till utformning av en permanent nationell expertgrupp inom molekylär cancerdiagnostik. Expertgruppen skall kunna fungera som ett rådgivande organ till nationella och regionala myndigheter och andra offentliga aktörer. Tills expertgruppen är på plats ska NAG diagnostisk cancergenomik fungera som en temporär expertgrupp för att ge råd i akuta frågeställningar kring molekylär cancerdiagnostik till svenska myndigheter.

Arbetsgruppens uppdrag har tagits fram i dialog med Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC) och projektet Genomic Medicine Sweden (GMS).

Aktuellt

Arbetet i den nationella arbetsgruppen startade i april 2021.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Gunilla Friberg, verksamhetsutvecklare, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

gunilla.friberg@sll.se

Ordförande

Stina Garvin, överläkare klinisk patologi, Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Linda Arvidsson, sjukhusgenetiker, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Sonja Eaker Fält, ordförande i Beredningsgruppen Biobank Sverige, chef Regionalt Biobankscentrum Mellansverige, Region Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Fredrik Enlund, chef Diagnostiskt centrum, Region Kalmar län, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Margareta Haag, patientföreträdare, Nätverket mot cancer
 • Martin Isaksson Mettävainio, överläkare, laboratoriemedicin, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Claes Karlsson, överläkare, ME Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Anna Lindhé, apotekare, ledamot i NT-rådet, Västra sjukvårdsregionen
 • Fredrik Mertens, överläkare klinisk genetik, Lunds universitet, Södra sjukvårdsregionen
 • Margareta Nordling, universitetssjukhusövergenetiker, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Richard Palmqvist, överläkare, Umeå universitet, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Fredrik Persson, klinisk genetiker, Västra sjukvårdsregionen
 • Martin Persson, patientföreträdare, Nätverket mot cancer
 • Florian Puls, klinisk patolog, Västra sjukvårdsregionen
 • Tobias Strid, biolog, operativ koordinator GMC Sydöst, Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Laszlo Szekely, specialistläkare, ME Patologi och cancerdiagnostik, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Antonios Valachis, överläkare, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård