Publicerad 26 januari 2022

Insatsområde matallergi, inklusive anafylaxi

Cirka åtta procent av barn och fem procent av vuxna i Sverige har någon sorts matallergi. Utan rätt utredning och diagnos finns risk för stort lidande för de som drabbas. Det är brist på specialister inom allergologi och det finns ett stort behov av nationella kunskapsstöd för att uppnå en effektiv, jämlik och individanpassad vård.

Uppdrag

En arbetsgrupp ska ta fram kunskapsstöd för matallergi som leder till adekvat utredning, behandling och uppföljning för de sjuka och till friskförklaring för de friska.

Planerade aktiviteter under 2021:

 • Ta fram nationellt vårdförlopp matallergi enligt fastställd process
 • Fortsätta med arbetet för framtagning av nationellt vårdprogram enligt fastställd process
 • Ta fram kommunikationsstrategi och -material för stöd av införande av kunskapsstöd för matallergi
 • Verka för införande av nationellt intyg för specialkost i förskolor och skolor
 • Verka för att nationella riktlinjer för matallergi riktat till specialistvården tas fram av Socialstyrelsen

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Kerstin Hinz, regionutvecklare, koncernkontoret, Västra sjukvårdsregionen

kerstin.hinz@vgregion.se

Ordförande

Caroline Nilsson, barnallergolog, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Ulla-Britt Andersson, allergikonsulent, barnsjuksköterska, Centrum för arbets- och miljömedicin, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Birgitta Lagercrantz, allergikonsulent, sjuksköterska, Barn- och ungdomskliniken, Södra sjukvårdsregionen
 • David Aronsson, vuxenallergolog, Lung- Allergikliniken i Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Jenny van Odijk, dietist, Allergimottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Annika Wallin, specialistläkare lungmedicin, allergolog, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Åsa Neuman, barnallergolog, Akademiska barnsjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Agnes Csuth, specialistläkare allmänmedicin och vuxenallergologi, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Carl-Erik Flodmark, pediatrik, medicinskt sakkunnig, Socialstyrelsen
 • Ylva Sjögren Bolin, rådgivare och immunolog, avdelningen för hållbara matvanor, Livsmedelsverket
 • Freja Anckers, Förbundsordförande Unga Allergiker
 • Mikaela Odemyr, patientrepresentant, Astma- och Allergiförbundet
 • Therese Lindh, måltidschef, Bollebygds kommun

Adjungerad

Marianne Bonnert, psykolog, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård