Publicerad 4 augusti 2022

Insatsområde matallergi, inklusive anafylaxi

Cirka åtta procent av barn och fem procent av vuxna i Sverige har någon sorts matallergi. Utan rätt utredning och diagnos finns risk för stort lidande för de som drabbas. Det är brist på specialister inom allergologi och det finns ett stort behov av nationella kunskapsstöd för att uppnå en effektiv, jämlik och individanpassad vård.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

 • ta fram personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp
 • ta fram ett nationellt vårdprogram
 • ta fram en kommunikationsstrategi och stödmaterial för införande av kunskapsstöd för matallergi
 • verka för införande av nationellt intyg för specialkost i förskolor och skolor
 • verka för att nationella riktlinjer för matallergi riktat till specialistvården tas fram av Socialstyrelsen.

Aktuellt

Vårdförloppet planeras gå ut på öppen remiss i september 2022.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Kerstin Hinz, koncernkontoret Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

kerstin.hinz@vgregion.se

Ordförande

Caroline Nilsson, specialistläkare barnallergologi, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Annika Wallin, specialistläkare lungmedicin, allergolog, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Åsa Neuman, barnallergolog, Akademiska barnsjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Ulla-Britt Andersson, allergikonsulent, barnsjuksköterska, Centrum för arbets- och miljömedicin, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Katrin Engel, specialistläkare allmänmedicin, Boo vårdcentral, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Jenny van Odijk, dietist, Allergimottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • David Aronsson, vuxenallergolog, Lung- och Allergikliniken i Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Birgitta Lagercrantz, allergikonsulent, sjuksköterska, Barn- och ungdomskliniken, Södra sjukvårdsregionen
 • Carl-Erik Flodmark, pediatrik, medicinskt sakkunnig, Socialstyrelsen
 • Ylva Sjögren Bolin, rådgivare och immunolog, avdelningen för hållbara matvanor, Livsmedelsverket
 • Freja Anckers, Förbundsordförande Unga Allergiker
 • Mikaela Odemyr, patientrepresentant, Astma- och Allergiförbundet
 • Therese Lindh, måltidschef, Bollebygds kommun

Adjungerad

Marianne Bonnert, psykolog, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård