Publicerad 30 maj 2022

Insatsområde kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Ett första vårdförlopp för KOL är redan framtaget. Nu ska ett andra vårdförlopp tas fram, som tar vid där det första vårdförloppet för KOL avslutas.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av våra största folksjukdomar. I Sverige beräknas cirka 500 000 personer ha sjukdomen som innebär ett stort lidande och höga kostnader för både individ och samhälle. KOL är en underdiagnostiserad sjukdom. Tidig diagnostik och insatta åtgärder, där rökstopp är den viktigaste, medför betydande vinster både vad gäller behandlingseffekter, sjukdomsutveckling och utredning av samsjuklighet.

Uppdrag

Ett första personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för KOL (KOL 1.0) har tagits fram. Ett andra vårdförlopp för KOL (KOL 2.0) ska tas fram som tar vid där KOL 1.0 avslutades, det vill säga när patienten har fått diagnos och gjort ett första uppföljningsbesök.

Mål med vårdförlopp KOL 2.0 är att patienter med KOL får en ökad livskvalitet, minskad risk för svår sjukdomsutveckling och ett minskat behov av akutvård. Ytterst ska det bidra till en minskad dödlighet i KOL.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp KOL 1.0

Aktuellt

Vårdförloppet planeras gå ut på öppen remiss i september 2022.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Ulrika Berg, Kunskapscentrum för Allergi Astma och KOL, Skånes universitetssjukhus Lund, Södra sjukvårdsregionen

ulrika.berg@skane.se

Ordförande

 • Caroline Stridsman, sjuksköterska, Sunderby sjukhus Luleå, Norra sjukvårdsregionen
 • Nikolaos Pournaras, specialistläkare allmänmedicin, Akademiskt Primärvårdscentrum, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • André Nyberg, fysioterapeut, Umeå universitet, Norra sjukvårdsregionen
 • Anna Carin Hagstig, dietist, Primärvårdens Dietistenhet, Västra sjukvårdsregionen
 • Ann-Britt Zakrisson, distriktssköterska, Universitetssjukvårdens Forskningscentrum (UFC), Örebro Universitet, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Carina Göransson, arbetsterapeut, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Carl-Peter Anderberg, specialistläkare allmänmedicin, Kvarterskliniken, Västra sjukvårdsregionen
 • Eva Sunna, sjuksköterska, Umeå universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Louise Andersson, sjukgymnast, Skebäcks vårdcentral, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Magnus Nisell, specialistläkare lungmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Mikael Andersson, sjukgymnast, Sektionen för Lung- och allergisjukdomar, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Christina Wandt, patientrepresentant, Riksförbundet HjärtLung
 • Peter Edfelt, patientrepresentant, Riksförbundet HjärtLung

Kommun

 • Cecilia Olsson, sjuksköterska rehabilitering, Mölndals stad
 • Margaretha Norell Pejner, sjuksköterska, Halmstads kommun

Adjungerade

 • Sofia Dettmann, specialistläkare lungmedicin och palliativ medicin, Palliativa kliniken Västerås, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Elisabeth Eidem, utredare, Socialstyrelsen
 • Jörgen Månsson, specialistläkare allmänmedicin, kvalitetsregister Primärvårdskvalitet
 • Magnus Ekström, specialistläkare lungmedicin, Medicinkliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona, kvalitetsregister Swedevox

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård