Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde blödningsrubbningar

Blödningsrubbningar har stor påverkan på livskvaliteten för många kvinnor och skapar oro eftersom de kan vara tecken på malignitet.

Uppdrag

Arbetsgruppen ska kartlägga indikationer, behandlings- och operationsmetoder samt skillnader i insatser och omhändertagande av kvinnor med blödningsrubbningar. Kartläggningen ska bidra till större kunskap och öka patienternas tillgång till evidensbaserad vård i hela Sverige. Arbetsgruppen ska fokusera på utredning och behandling av abnorm blödning vid misstänkt uteruspatologi. I uppdraget ingår att göra hälsoekonomiska analyser.

Aktuellt

Arbetet pågår men har på grund av pandemin blivit försenat. Resultatet av arbetet planeras gå ut på remiss i november 2021.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Lotta Lindqvist, hälso- och sjukvårdsstrateg, Sydöstra sjukvårdsregionen

lotta.lindqvist@regionostergotland.se

Ordförande

Lena Liljeström, gynekolog, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård