Publicerad 13 februari 2024

Insatsområde bröstreduktionsplastik

Förstorad byst, brösthypertrofi, är ett tillstånd som kan ge upphov till fysiska och psykosociala problem. Kvinnor med stora, tunga bröst har ofta problem med muskelsmärtor i nacke, axlar och rygg samt huvudvärk.

Bakgrund

Hur symtomen drabbar kvinnor med förstorad byst är inte direkt relaterat till bröstens storlek utan varierar med individens egen upplevelse och kroppsstorlek. Tillståndet drabbar många kvinnor och det görs cirka 1 800 bröstförminskningsoperationer, så kallad bröstreduktionsplastik, per år i Sverige, inom ramen för offentlig vård. Stora skillnader finns mellan Sveriges regioner när det gäller antalet operationer och också när det gäller det totala antalet operationer mellan olika år.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

  • Revidera det nationella kunskapsstödet för nationella medicinska indikationer som togs fram 2008 under Sveriges Kommuners och Regioners (SKR:s) projekt "Tillgänglig vård: Bröstreduktionsplastik – bröstförminskande kirurgi vid stor byst". Kunskapsstödet finns inte längre kvar som ett levande och uppdaterat kunskapsstöd men används fortfarande på många ställen i Sverige.
  • Ta fram ett kunskapsstöd för bröstreduktionsplastik
  • Undersöka behovet av ett nationellt kvalitetsregister

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Christina Nielsen, verksamhetsutvecklare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

christina.nielsen@vgregion.se

Ordförande

Emma Hansson, plastikkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Jonas Holm, kirurg, Skellefteå lasarett, Norra sjukvårdsregionen
  • Sara Fischer, plastikkirurg, Falu Lasarett, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Åsa Edsander Nord, plastikkirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Anna Paganini, sjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
  • Gunnar Kratz, plastikkirurg, Linköpings Universitetssjukhus, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Chamiran Saume, sjuksköterska, Linköpings Universitetssjukhus, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Looket Dihge, plastikkirurg, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen