Publicerad 26 juli 2022

Insatsområde barnhälsovård

Barnhälsovården i Sverige ska kunna erbjuda barn i ålder 0-6 år och deras vårdnadshavare en god och jämlik barnhälsovård oavsett var i landet de bor.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

 • Arbeta med implementering av det nationella barnhälsovårdsprogrammet.
 • Arbeta för ökad användning av barnhälsovårdens nationella kvalitetsregister.
 • Ta fram indikatorer för riktade insatser och besök.
 • Samverka med Socialstyrelsen i förstudien för ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga och regeringsuppdraget att stärka förutsättningarna för god och jämlik hälsa bland barn, i synnerhet från socioekonomiskt utsatta områden.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Martina Larsson, Sydöstra sjukvårdsregionen

martina.s.larsson@rjl.se

Ordförande

Kristin Lindblom, överläkare barnhälsovård, Barnhälsovårdsenheten (BHV-enheten) Region Dalarna, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Marie Fredriksson, psykolog barnhälsovård, Föräldra- och Barnhälsan Region Norrbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Anette Sjöstedt, överläkare barnhälsovård, BHV-enheten Region Västernorrland, Norra sjukvårdsregionen
 • Maria Jansson, överläkare barnhälsovård, BHV-enheten Region Göteborg och Södra Bohuslän, Västra sjukvårdsregionen
 • Anna Fäldt, logoped, Svenska barnhälsoregistret (BHVQ), BHV-enheten Region Uppsala, sjukvårdsregion Mellansverige
 • Jessica Roos, specialistsjuksköterska barnhälsovård, barnhälsovårdssamordnare, BHV-enheten Region Västmanland, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Clara Linnros, psykolog barnhälsovård, BHV-enheten Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Jenny Vannstedt, dietist, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Anna-Karin Larsson, logoped, BHV-enheten Göteborg och Södra Bohuslän, Västra sjukvårdsregionen
 • Ewa Waerme, specialistsjuksköterska barnhälsovård, enhetschef BHV-enheten Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Åsa Westergren, barnmorska, verksamhetschef, Föreningen för familjecentralers främjande (FFFF), BHV-enheten Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Helena Nyström, distriktssköterska, specialistsjuksköterska barnhälsovård, redaktionsrådet för Rikshandboken barnhälsovård, samordnare barnhälsovård Region Kronoberg, Södra sjukvårdsregionen
 • Vakant: distriktssköterska med barnhälsovårdserfarenhet, Södra sjukvårdsregionen

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård