Publicerad 8 maj 2023

Insatsområde över- och underdiagnostik och -behandling

Allt fler och känsligare diagnostiska instrument används i vården, och behandlingsindikationer förskjuts. Insatsområdet berör därför många sjukdomstillstånd. Målet är att patienter varken ska överbehandlas eller få onödig behandling.

Uppdrag

Insatsområdet är angeläget då allt fler och känsligare diagnostiska instrument används och behandlingsindikationer förskjuts. Insatsområdet spänner över många specialiteter och sjukdomstillstånd. Därför är det är ett viktigt uppdrag för Primärvårdsrådet, som också har en tvärgående funktion inom det nationella systemet för kunskapsstyrning. Primärvården och allmänmedicin har en central roll i att upptäcka sjukdomar och remittera till rätt utredning, liksom att avstå från utredningar och avsluta behandlingar. Ett mål är att bidra till arbetet med att utveckla processen att ta fram kunskapsstöd inom systemet för kunskapsstyrning. Ytterst kommer patienter och närstående att kunna undgå överbehandling eller onödig behandling.

Aktuellt

2020 togs ett underlag fram för över- och underdiagnostik, för att användas vid framtagande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Under 2022 utvidgas arbetet till att följa upp hur användandet fungerar samt anpassa underlaget för användning på lokal nivå.

Det görs även en riktad översikt för multimorbiditet och riktlinjer. En vägledning ska tas fram för att använda riktlinjer och vårdförlopp på multisjuka äldre.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Vakant

Ordförande

Hálfdán Pétursson, specialistläkare allmänmedicin, Omtanken vårdcentral Kållered, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Catharina Gustavsson, fysioterapeut, Centrum för klinisk forskning, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Caroline Wachtler, specialistläkare allmänmedicin, Karolinska Institutet, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Minna Johansson, specialistläkare allmänmedicin, Cochrane Sustainable Healthcare, Västra sjukvårdsregionen