Publicerad 29 mars 2022

Insatsområde över- och underdiagnostik och -behandling

Allt fler och känsligare diagnostiska instrument används i vården, och behandlingsindikationer förskjuts. Insatsområdet berör därför många sjukdomstillstånd.

Uppdrag

Insatsområdet är angeläget då allt fler och känsligare diagnostiska instrument kommer i bruk, samt behandlingsindikationer förskjuts. Insatsområdet spänner över många specialiteter och sjukdomstillstånd, varför det är ett angeläget uppdrag för Primärvårdsrådet, som också har en tvärgående funktion inom den nationella kunskapsorganisationen. Primärvården och allmänmedicin har en central roll i att detektera sjukdomar och remittera till rätt utredning liksom att avstå från utredningar och avsluta behandlingar. Ett mål är att bidra till arbetet med generiskt ramverk och process för kunskapsstöd inom regionernas system för kunskapsstyrning. Ytterst kommer patienter och närstående att kunna undgå överbehandling eller onödig behandling.

Aktuellt

2020 togs ett underlag fram för över- och underdiagnostik att användas vid framtagande av personcentrerade sammanhållna vårdförlopp. Under 2022 utvidgas arbetet till att följa upp hur användandet fungerar samt anpassa underlaget för användning på lokal nivå.

Det görs även en riktad översikt avseende multimorbiditet och riktlinjer. Ett vägledningsdokument ska tas fram för att använda riktlinjer och vårdförlopp på multisjuka äldre.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Therese Silvander Ahlrik, distriktssköterska, Rehabiliteringskliniken i Växjö, Södra sjukvårdsregionen

therese.silvander-ahlrik@kronoberg.se

Ordförande

Hálfdán Pétursson, specialistläkare allmänmedicin, Omtanken vårdcentral Kållered, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Minna Johansson, specialistläkare allmänmedicin, Cochrane Sustainable Healthcare, Västra sjukvårdsregionen
  • Catharina Gustavsson, fysioterapeut, Centrum för klinisk forskning, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Camilla Lindqvist-Pavlovic, sjuksköterska, verksamhetsutvecklare, Södra sjukvårdsregionen
  • Caroline Wachtler, specialistläkare allmänmedicin, Karolinska Institutet, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård