Publicerad 4 februari 2022

Sjukvårdsregionala programområden

De sjukvårdsregionala programområdena ska initiera frågor för den nationella samverkan samt anpassa och omsätta den kunskap som tas fram nationellt, och säkra att det når hela vägen ut till patientmötet.

På sjukvårdsregional nivå bildas programområden motsvarande den nationella strukturen. De sjukvårdsregionala programområdenas huvudsakliga uppgift är att i samarbete med de regionala strukturerna:

  • genomföra behovsinventering och bidra till det nationella programområdets behovsanalys och omvärldsbevakning
  • initiera frågor för nationell samverkan
  • skapa sjukvårdsregionala tillämpningar av nationella kunskapsunderlag och beslutsstöd
  • bistå regionala strukturer med att ta emot, anpassa och omsätta nationell kunskap för att den ska nå ut till patientmötet
  • stödja spridning och implementering av bästa möjliga tillgängliga kunskap
  • integrera och skapa förutsättningar för de nationella kvalitetsregistren som en del av kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården
  • samverka med regional registercentrumorganisation
  • utföra specifika sjukvårdsregionala uppdrag

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård