Publicerad 20 juni 2024

Patientföreträdare i arbetsgrupper

Ett av målen med kunskapsstyrning är att identifiera och prioritera förbättringsområden tillsammans med patienten som en del av vardagen. Det gäller så väl i det enskilda mötet mellan invånare och hälso- och sjukvårdens medarbetare som att ha med patienters, brukare och närstående eller representanter för dessa i arbetsgrupper i utvecklingsarbeten.

Patient och vårdpersonal. Text i bilden: God vård med hjälp av bästa kunskap.

Behov av patientens kompetens och kunskap

Kompetenser och kunskaper som patientföreträdarna behöver ha i de olika arbetsgrupperna varierar beroende på vilka frågor som gruppen arbetar med. Rekrytering av patienter eller närstående ska ske utifrån kunskapsbehov och att det kan vara såväl från patient- och närståendeorganisationer som på andra sätt, till exempel via patientrapporterade mått i kvalitetsregister.

Kompetenser och kunskap som behövs för uppdraget

De kompetenser och kunskaper som en patientföreträdare behöver ha för att medverka i de olika arbetsgrupperna varierar beroende på vilka frågor som gruppen arbetar med, och vilka erfarenheter företrädaren själv har sedan tidigare. För patient- och närståendeföreträdare finns utbildningar i företrädarskapet tillgängliga genom flera patientorganisationer.

Uppdraget som patientföreträdare

Arbetsgruppen tar fram en uppdragsbeskrivning för patientföreträdare, samt hur de ska ersättas för sin medverkan. Arbetsgrupper ser även till att företrädaren får goda förutsättningar att delta i arbetet, till exempel genom en introduktion och inkluderande arbetsformer i gruppen. Till hjälp finns introduktionsutbildning, underlag för överenskommelse och jävshantering samt en rutin för patientmedverkan.

Introduktionsutbildning för patientföreträdare (PPTX) Powerpoint, 7 MB.

Rutin för patient-, brukar- och närståendemedverkan (PDF) Pdf, 163 kB.

Överenskommelse med patient- och närståendeföreträdare (Word) Word, 219 kB.

Bedömning och hantering av jäv

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.