Publicerad 23 september 2022

Verktyg och expertråd för varaktig verksamhetsutveckling

Nu finns information och verktyg om hur utbildning i förbättringskunskap kan struktureras i organisationen. Kunskapen bildar grund för utveckling där fokus ligger på att skapa optimala förutsättningar för patientmötet. Enligt Brent James, tidigare Intermountain Healthcare, är ständiga förbättringar på alla nivåer nödvändigt för att kunna möta patientens behov.

Brent James är professor på Stanford University inom kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvården. Han undervisar även i Utah och deltar i olika utvecklingsprojekt runt om i världen, bland annat i Sverige. Nyligen besökte han flera regioner och har följt utvecklingen av systemet för kunskapsstyrning från dess start. I samtal med Göran Henriks, utvecklingschef i Region Jönköping, under möte med beredningsgruppen, uppmanar Brent till fortsatta förbättringar av systemet. Han trycker på vikten av att leverera enkelt kliniskt stöd som möter patientens behov, där fokus ligger på interaktionen i vårdmötet, samt att mäta och ständigt följa utvecklingen.

Brent menar att trots att sjukvården generellt sett fungerar mycket bra i Sverige, finns det tydliga förbättringsområden och därmed en bit kvar till jämlik vård. Att jobba med riktlinjer som är brett förankrade är viktigt, men fokus behöver ligga på hur det blir enkelt för vårdsteamet som möter patienten. Med hjälp av metoden PGSA (planera, göra, studera, agera) kan riktlinjer testas och utvecklas eftersom två patienter aldrig är lika. Fokus behöver också ligga på ledarskap och gemensamma mål, menar Brent James.

Verktyg för verksamhetsutveckling

Under rubriken “Verksamhetsutveckling” i huvudmenyn här på webbplatsen finns metoder och stöd till förbättrings- och utvecklingsarbeten i organisationen. Där finns nytt material inlagt, som kan användas inför en övergripande planering av utbildning i förbättringskunskap i organisationen. Med stöd av metoden ”doseringsmodellen” kan struktur, innehåll och målgrupper läggas ihop till en helhet.

Strukturera utbildning i förbättringskunskap

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård