Publicerad 24 maj 2021

Sepsis blir godkänt som vårdförlopp

Sepsis och septisk chock är tillstånd som kan vara livshotande och som kräver omedelbart omhändertagande. Det är därför mycket välkommet att sepsis nu blivit godkänt som ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp och kan börja införas i vården.

Kristoffer Strålin

Kristoffer Strålin

Varje år drabbas fler än 40 000 personer i Sverige av sepsis, det som förr kallades blodförgiftning. Av dessa dör mellan 15-20 procent, ett förlopp som kan gå på bara några timmar. Alla kan drabbas av sepsis, men äldre, små barn och personer med kroniska sjukdomar löper störst risk. Vårdförloppet är avgränsat till vuxna över 18 år. Flertalet patienter insjuknar utanför sjukhus men diagnostiseras ofta på akutmottagning eller i slutenvården. Som regel vårdas alla med sepsis på sjukhus.

– Omhändertagandet kan se olika ut i vården idag. Det viktiga i det här vårdförloppet är att sätta in rätt åtgärder snabbt. I vårdförloppet fokuserar vi mycket på det vi kallar sepsislarm, vilket är en metod för att snabbt och strukturerat kunna upptäcka sepsis hos en patient. Målet är att alla akutmottagningar i landet ska ha sepsislarm, säger Kristoffer Strålin, ordförande i nationell arbetsgrupp för sepsis.

Sepsis är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusvård och för tidig död på sjukhus i Sverige. Efter sjukhusvård för sepsis upplever många patienter långvarig trötthet eller försämrad funktionsnivå, något som länge varit okänt för både sjukvårdspersonal och allmänhet.

– Att ha en dialog med patienten efter utskrivning är en viktig del av vårdförloppet. Dels för att informera om vad som hänt, men också för att upplysa om vad patienten ska vara uppmärksam på och hur patienten kan kontakta vården om ytterligare vård skulle behövas, säger Kristoffer Strålin.

Beslutet om godkännande har fattats i styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Det innebär att regionerna nu kan påbörja arbetet med införandet.

Mer information om vårdförloppet

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård