Publicerad 17 april 2023

Ny riktlinje för bedömning av munhälsa efter stroke samt för regionernas tandvårdsstöd

I riktlinjen beskrivs risker för ohälsa i mun, strukturerad bedömning av munhälsa, förstärkt munvård och vilka tandvårdsstöd som kan sökas.

Efter stroke kan munhälsan påverkas av funktions- och aktivitetsnedsättning, levnadsvanor, medicinering och/eller sjukdomsbehandling vilket kan medföra ett ökat behov av munvård, tandvård och förebyggande behandling. Bristande munhälsa kan leda till infektioner och påverka möjligheten att äta och dricka.

Syftet med riktlinjen är att:

  • skapa kunskap omkring bedömning av munhälsa och risker för ohälsa i samband med stroke
  • ge förslag på förebyggande och behandlande åtgärder
  • förenkla processen med ställningstagande och intygsskrivning för att en person som genomgått stroke och som uppfyller kraven för regionernas tandvårdsstöd ska få tillgång till tandvård inom ramen för hälso- och sjukvårdens öppenvårdsavgift.

Riktlinjen baseras på en sammanvägning av tandvårdslagen, tandvårdsförordningen, nationella riktlinjer för vård vid stroke och TIA, personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för stroke och TIA, överenskommelser för samverkan mellan hälso- och sjukvård, vård- och omsorg samt tandvård avseende vård för personer som genomgått stroke. Riktlinjen har tagits fram av den nationella arbetsgruppen för stroke, som är en del av nationellt programområde för nervsystemets sjukdomar.

Riktlinjen hittar du under rubriken Nervsystem och smärta på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Kunskapsstöd för nervsystem och smärta, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt programområde nervsystemets sjukdomar

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.