Publicerad 13 december 2021

Nationellt vårdprogram för behandling av obstruktiv sömnapné hos vuxna

Obstruktiv sömnapné hos vuxna är en folksjukdom som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och övervikt. Ett nytt vårdprogram beskriver och värderar de behandlingsformer för sömnapné som används i Sverige.

Personer med obehandlad obstruktiv sömnapné har ökad risk för kardiometabola sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och övervikt. Dessa personer riskerar försämrad livskvalitet och råkar oftare ut för olycksfallsrisk i trafiken och i arbetslivet.

Spridd vård i dagsläget

I dagsläget utförs utredning och behandling av sömnapné av vårdgivare inom olika medicinska specialiteter, såsom till exempel lungmedicin, öron-näsa-hals, odontologi, neurofysiologi och neurologi. Denna spridning av verksamheten har historiska, snarare än medicinska, orsaker och har inte gynnat tillgänglighet eller jämlikhet i vården.

Beskriver nuvarande behandlingsformer

Vårdprogrammet beskriver hur bedömning och klassifikation av andningsstörningar under sömn samt patientrelaterade faktorer påverkar val av behandling. Det beskriver och värderar även behandlingsformer som används i Sverige. Dessa omfattar icke-invasiv terapi med positivt luftvägstryck (PAP) och apnébettskena (ABS), kirurgiska metoder, samt viktreduktion och livsstilsåtgärder.

Mål

Målet med vårdprogrammets är:

  • likvärdiga förutsättningar för patienter att få behandling av sömnapné oberoende av vårdgivare och region
  • utbildning av vårdpersonal som hanterar patienter med sömnapné
  • förbättrade patientströmmar mellan olika vårdenheter och discipliner som är involverade i sömnapnévården.
  Ludger Grote

  Ludger Grote

  – Det känns mycket roligt att vi idag kan presentera det första nationella vårdprogrammet för vård av sömnapnépatienter. Vi har arbetat i en mycket tvärprofessionell och interdisciplinär arbetsgrupp för att skapa denna kunskapsbas. Vårdprogrammet beskriver först alla rekommendation för behandling och uppföljning. Efterföljande fördjupningsdel är nästan en liten lärobok som sammanfattar dagens evidens gällande gängse behandlingsmetoder. Vi hoppas att vårdprogrammet kommer att användas flitigt av både nybörjare och erfarna kollegor, säger Ludger Grote, ordförande i Nationell arbetsgrupp sömnapné hos vuxna.

  Multiprofessionell arbetsgrupp

  Vårdprogrammet har utarbetats av en multidisciplinär och multiprofessionell arbetsgrupp som speglar de kliniska områden som utreder och behandlar patienter med obstruktiv sömnapné. Arbetet har understötts av resurser från det nationella kvalitetsregistret SESAR. I arbetsgruppen har även ingått patientrepresentanter.

  – Vi har representerat patienterna och därigenom haft möjligheten att påverka vårdprogrammet, vilket varit mycket lärorikt och intressant. Vi ser fram emot att vårdprogrammet nu sjösätts och implementeras i sjukvården och att apnévården blir likvärdig i hela landet” säger Karin Söderberg och Gert Grundström från Apnéförening Stockholm.

  Nationellt vårdprogram obstruktiv sömnapné hos vuxna hos Nationellt kliniskt kunskapsstöd

  Läs vidare

  Kontakta oss

  Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård