Publicerad 29 mars 2023

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med nytt utseende

Webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) vidareutvecklas och har fått nytt utseende. Nu kan du bland annat se vilka kunskapsstöd som är nya eller reviderade, lokala remissrutiner samt regionala tillägg om ansvarsfördelning och remissrutiner.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.