Publicerad 25 maj 2021

Hallå där Johan Thor, ordförande i nationell samverkansgrupp (NSG) metoder för kunskapsstöd

I en ny vägledning beskriver samverkansgruppen de vanligaste typerna av kunskapsstöd som Socialstyrelsen och Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård publicerar. Ni ger både ett nuläge och en blick framåt utifrån pågående utvecklingsarbete.

Johan Thor, foto: Patrik Svedberg

Johan Thor (foto: Patrik Svedberg)

Varför och hur har ni definierat olika typer av kunskapsstöd?

– Det råder viss osäkerhet om vad som kännetecknar olika typer av kunskapsstöd, hur de förhåller sig till varandra, hur de ska produceras och inte minst hur de kan användas. Vi har haft en arbetsgrupp med sakkunniga från regionernas system för kunskapsstyrning och Socialstyrelsen, som gått igenom befintliga typer av kunskapsstöd och enats om beskrivningarna i rapporten.

Vem är vägledningen till för?

– Vi hoppas att de nationella programområdena och samverkansgrupperna ska ha nytta av vägledningen, liksom våra samarbetspartner och intressenter på myndigheter, i professions- och patientföreningar, regionala kunskapsorganisationer och andra som deltar i utvecklingen av kunskapsstöd för hälso- och sjukvården.

Vad ska vägledningen leda till?

– Den förtydligar förhoppningsvis för programområden och deras arbetsgrupper vilken typ av kunskapsstöd de ska ta fram, och hjälper oss att åstadkomma mer enhetliga och användbara kunskapsstöd. På sikt tror vi att den kan bidra till högre effektivitet i produktion och revidering av kunskapsstöd.

Vad är nästa steg?

– Jag tycker att det är viktigt att vi hjälps åt att kvalitetssäkra och vässa de kunskapsstöd vi redan har. Det finns väldigt mycket att göra även om vi på kort tid kommit en bra bit på vägen med både Nationellt kliniskt kunskapsstöd och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

– Jag hoppas på en utveckling där kunskapsstöden blir mer användbara i den kliniska vardagen, att de blir mer digitala och mer integrerade i olika typer av vårdinformationsmiljöer utifrån användarnas behov.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård