Publicerad 7 februari 2022

Generisk modell för rehabilitering nu för klinisk verksamhet

Modellen finns sedan tidigare för integrering i personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Den nya modellen är avsedd att användas direkt i den kliniska verksamheten inom rehabiliteringsområdet.

Nu finns kunskapsstödet Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete – för klinisk verksamhet publicerat på nationelltklinisktkunskapsstod.se eller via regional integrerad lösning. Modellen har funnits tillgänglig tidigare för integrering i personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Den här versionen är avsedd att användas direkt i den kliniska verksamheten inom rehabiliteringsområdet. Modellen riktar sig till såväl ledning som till medarbetare.

Generisk modell för rehabilitering – för klinisk verksamhet

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård