Publicerad 6 september 2021

Dags för remisser

Den 15 september går flera kunskapsstöd ut på remiss från Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Remisserna och instruktioner om svarsförfarande finns på vår webb.

Numera är det fasta datum som gäller för remissutskick för att underlätta planering i regionerna. Totalt är det 16 kunskapsstöd som skickas ut i form av riktlinjer, nationella vårdprogram, vårdförlopp och vägledningar inom olika områden.

– Tidigare har vi skickat ut remisser vid lite olika tidpunkter, men efter önskemål från regionerna samordnar vi nu utskicken och har även fasta datum för svarstiderna, säger Marie Lawrence, samordnare för Nationellt system för kunskapsstyrning.

Alla remisser är öppna, men samordning är önskvärd från till exempel en region eller förening. Senaste svarsdag är 15 november 2021.

Remisser kunskapsstöd

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård